To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.orgTitle Autor
 
Hydrological and chemical changes of dehydrated peatland generated by the different agriculture management - Goslub in the Bzura River Valley (Poland). In: Okruszko T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D., Kotowski W. (eds). Wetlands. Monitoring, modelling and management. A.A. Balkema Publishers - Taylor & Francis Group, pp. 307 - 313. Drobniewska A., Michalska-Hejduk D., Sumorok B.
 
Management of lowland reservoir littoral zone for enhancement of nitrogen removal via denitrification. In: Okruszko T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D., Kotowski W. (Eds). Wetlands: Monitoring, Modeling and Management. A.A. Balkema Publishers - Taylor & Francis Group, pp. 293-299. Bednarek A., Zalewski M.
 
Toxicity assessment of sediments and soil from rivers and floodplains in Central Poland using a battery of microbiotests - a case study. Fresenius Environmental Bulletin 16(2): 19-117. Drobniewska A., Sumorok B., Nałęcz-Jawecki G., Sawicki F.
 
Assessment in two shallow lakes of a hydroacoustic system for surveying aquatic macrophytes and an example of its application. Hydrobiology 581: 111-119. Winfield I.J., Onoufriou C., O'Connell M.J., Godlewska M., Ward R.M., Brown A.F., Yallop M.L.
 
Habitat Rehabilitation: Goals, Constraints and Techniques. In: Aquatic Habitats in Sustainable Urban Water Management: Science, Policy and Practice. Taylor and Francis/Balkema: Leiden. Kruze K., Zawilski M., Wagner I.
 
Ecohydrology as a Concept and Management Tool. In: King C., Ramkinssoon J., Clüsener- Godt M., Adeel Z. (eds.) Water and Ecosystems. Managing water in Diverse Ecosystems To Ensure Human Well-being. UNU-INWEH UNESCO MAB, pp. 39-53. Zalewski M.
 
Ekohydrologia - systemowe podejście do ochrony i rekultywacji jezior [W:] R Wiśniewski, J. Piotrowiak (ed) Ochrona i rekultywacja jezior; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarny Oddział Toruń, str. 211-219. Zalewski M., Izydorczyk K.
 
Biomonitoring of cyanobacterial blooms in Polish water reservoir and the cytotoxicity and genotoxicity of selected cyanobacterial extracts. Int. J. Occupa. Med. Environ. Health 20(1): 48-65. Palus J., Dziubałtowska E., Stańczyk M., Lewińska D., Mankiewicz-Boczek J., Izydorczyk K., Bonisławska A., Jurczak T., Zalewski M., Wąsowicz W.
 
Comparison of acoustical estimates of fish abundance for different coverage and survey design. Hydroacoustics 10: 33-38. Doroszczyk D., Długoszewski B., Godlewska M.
 
Perspektywy wykorzystania hydroakustyki jako narzędzia oceny liczebności ryb w jeziorach dla potrzeb Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Ochrona i rekultywacja jezior. Wiśniewski R. i Piotrowiak J. (eds), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, str. 237-243. Maryńczak M., Godlewska M.
 
Zasoby sielawy w wybranych jeziorach Pojezierza Mazurskiego - stan miniony, obecny i perspektywy. W: Stan rybactwa w jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach w 2006 roku, IRŚ, Olsztyn, str. 53-67. Doroszczyk L., Wołos A. Godlewska M., Długoszewski B., Maryńczak M.
 
Hydroacoustic monitoring of vendace in selected Mazurian lakes. Arch. Pol. Fish. 15(2): 129-140. Doroszczyk L., Długoszewski B., Kanigowska E., Godlewska M.
The influence of invertebrate predators on Daphnia spatial distribution and survival in laboratory experiments: support for Daphnia horizontal migration in shallow lakes. Internat. Rev. Hydrobiol. 92: 23-32. Wojtal A., Frankiewicz P., Andziak M., Zalewski M.
 
Toxicity assessment of water samples from rivers in Central Poland using a battery of microbiotests - a pilot study. Polish Journal of Environmental Studies 16(1): 81-89. Kaza M., Mankiewicz-Boczek J., Izydorczyk K., Sawicki J.
 
Potential effects of enhancing denitrification rates in sediments of the Sulejow Reservoir. Environment protection Engineering 33(2): 35-43. Bednarek A., Zalewski M.
 
Water, ecosystems, society. Academia 4(12): 46-47. Zalewski M.
 
Developing a new strategy for environmental research, monitoring and management: The European Long-Term Ecological Research Network´s (LTER-Europe's) role and perspectives. Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, pp. 36-52 Mirtl M., Krauze K.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron