To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.orgTitle Autor
 
Redukcja dopływu zanieczyszczeń obszarowych z trenów zlewni zbiorników wodnych przy użyciu sieci stref ekotonowych- przykład Zbiornika Sulejowskiego. [w] Wiśniewski R. (red.) Ochrona i rekultywacja jezior PZIiTSp. 107-125, 2015 Bydałek F., Frątczak W., Cichowicz E., Gross R., Kazimierczak K., Jarosiewicz P., Izydorczyk K.
 
Analiza stanu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gmin położonych w zlewni Pilicy. [w] Frątczak W. Izydorczyk K. (eds) Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. ERCE PAN. 2015 Bydałek F., Warężak T., Izydorczyk K.
 
Zastosowanie rybackiej ehosondy naukowo-badawczej do badania makrofitów zanurzonych, Komunikaty Rybackie nr 4(147)/2015: 17-21. Cendrowska M., Adamczyk M., Godlewska M., Puchalski W.
 
Using a fishery research echo sounder, to measure submerged macrophytes, Komunikaty Rybackie nr 4(147)/2015: 17-21 Cendrowska M., Adamczyk M., Godlewska M., Puchalski W.
 
Charakterystyka warunków środowiskowych zlewni Pilicy. w] Fratczak W. Izydorczyk K. (eds) Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. ERCE PAN. 2015 Courseau L., Kazimierczak K., Frątczak W., Marcinkowski P., Piniewski M., Kardel I., Giełczewski M., Izydorczyk K.
 
Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych - Raport laika. ERCE PAN, RZGW w Warszawie. 2015 Frątczak W., Izydorczyk K., Łapińska M., Szuwart M., Zalewski M.
 
Koncepcja makroniwelacji i rekultywacji Zbiornika Sulejowskiego w aspekcie wymagań związanych z dyrektywami Komisji Europejskiej [w] Wiśniewski R. (red.) Ochrona i rekultywacja jezior PZIiTS, p. 107-125. 2015 Frątczak, K. Izydorczyk K., Zalewski M.
 
Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. ERCE PAN. 2015 Frątczak W. Izydorczyk K.
 
Wprowadzenie. [w] Frątczak W. Izydorczyk K. (eds) Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. ERCE PAN. 2015 Frątczak W., Izydorczyk K.
 
Analiza presji ze źródeł rolniczych i komunalnych w zlewni Pilicy na podstawie danych statystycznych [w] Frątczak W. Izydorczyk K. (eds) Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. ERCE PAN. 2015 Frątczak W., Courseau L., Izydorczyk K.
 
Obszary priorytetowe dla wdrożenia zaproponowanych rozwiązań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych. [w] Frątczak W. Izydorczyk K. (eds) Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. ERCE PAN. 2015 Frątczak W., Courseau L., Bydałek F., Piniewski M., Marcinkowski P., Kardel I., Giełczewski M., Izydorczyk K.
 
Wytyczne do wrażania  „Programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy” [w] Frątczak W. Izydorczyk K. (eds) Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. ERCE PAN. 2015 Frątczak W., Izydorczyk K.
 
Możliwości wykorzystania doświadczeń z realizacji projektu LIFE+ EKOROB we wdrażaniu dyrektyw wodnych Parlamentu Europejskiego. Gospodarka Wodna 9, Kwartalnik WODA 43: 1-4, 2015 Gawłowska I., Barszczewska M., Frątczak W., Izydorczyk K., Szuwart M., Zalewski M.
 
Do fish and blue-green algae blooms coexist in space and time? Fisheries Research. 2015 Godlewska M., Izydorczyk K., Kaczkowski Z., Jóźwik A., Długoszewski B., Ye S., Lian Y., Guillard J.
 
Strefy buforowe i biotechnologie ekohydrologiczne w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych. ERCE PAN. 2015 Izydorczyk K., Michalska-Hejduk D., Frątczak W., Bednarek A., Łapińska M., Jarosiewicz P., Kosińska A., Zalewski M.
 
Katalog  proponowanych działań dla ograniczenia emisji związków biogenicznych ze źródeł obszarowych. [w] Frątczak W. Izydorczyk K. (eds) Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. ERCE PAN. 2015 Izydorczyk K.,  Frątczak W., Courseau L., Saracyn M., Badowska M., Zalewski M.
 
Sustainable floodplain management for flood prevention and water quality improvement. Natural Hazards 76: 955-977. 2015 Kiedrzyńska E., Kiedrzyński M., Zalewski M.
 
Regional climate and geology affecting habitat availability for a relict plant in a flat landscape: the case of Festuca amethystina L. in Poland. Plant Ecology & Diversity 8: 3, 331–341. 2015 Kiedrzyński M., Zielińska K.M. Kiedrzyńska E., Jakubowska-Gabara J.
 
Analiza ścieżek emisji związków azotu i fosforu ze zlewni do Zbiornika Sulejowskiego na podstawie modelu MONERIS. [w] Frątczak W. Izydorczyk K. (eds) Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy. ERCE PAN. 2015 Kowalkowski T., Izydorczyk K.
 
Diurnal variation of fish resources estimated by hydroacoustical method of Xiangxi River in the three Gorges Reservoir, Acta Hydrologica Sinica, 2015, 39(5): 1041-1045. LIAN Yu-Xi, YE Shao-Wen, HUANG Geng, Godlewska Małgorzata, WANG Jing-Ya, LIU Jia-Shou and LI Zhong-Jie
 
Hydroacoustic assessment of spatio-temporal distribution and abundance of fish resources in Xiangxi River, TGR, Acta Hydrobiologica Sinica, 2015, 39(5): 920-929. LIAN Yu-Xi, YE Shao-Wen, HUANG Geng, Godlewska Małgorzata and LI Zhong-Jie
 
Bacteria homologus to Aeromonas capable of microcystin degradation. Open Life Sciences (previously Central European Journal of Biology) 10(1): 119-129. 2015 Mankiewicz-Boczek J. Gągała, I., Jurczak T., Jaskulska A., Pawełczyk J., Dziadek J.
 
Application of cellular biosensors for detection of atypical toxic bioactivity in microcystin-containing cyanobacterial extracts. Aquatic Toxicology 168: 1-10. 2015 Mankiewicz-Boczek J., Karwacia I., Ratajewski M., Gągała I., Jurczak T., Zalewski M., Pułaski Ł.
 
Incidence of microcystin-producing cyanobacteria in Lake Tana, the largest waterbody in Ethiopia. African Journal of Ecology 53(1): 54–63. 2015 Mankiewicz-Boczek J., Gągała I., Jurczak T., Urbaniak M., Negussie Y., Zalewski M.
 
Spatial Quantification of Non-Point Source Pollution in a MesoScale Catchment for an Assessment of Buffer Zones Efficiency. Water, 7, 1889-1920. 2015 Piniewski M.,  Marcinkowski,P., Kardel I., Giełczewski M., Izydorczyk K.,  Frątczak W.
 
The microbiotest battery as an important component in the assessment of snowmelt toxicity in urban watercourses--preliminary studies. Environmental monitoring and assessment 187(2): 16. 2015 Szklarek S., Stolarska M., Wagner I., Mankiewicz-Boczek J.
 
The Role of Hydrology in the Polychlorinated Dibenzo-p-dioxin and Dibenzofuran Distributions in a Lowland River. Journal of Environmental Quality 44:4, 1171-1182. 2015 Urbaniak M., Kiedrzyńska E., Kiedrzyński M., Zieliński M., Grochowalski A.
 
Concentrations and Toxic Equivalency of Polychlorinated Biphenyls in Polish Wastewater Treatment Plant Effluents. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 95:530–535. 2015 Urbaniak M. and Kiedrzyńska E.
 
Seasonal distribution of PCDDs/PCDFs in the small urban reservoirs. International Journal of Environmental Research 9(2), 745-752. 2015 Urbaniak M., Zieliński M. Wagner I.
 
PCB Concentrations and Composition in Waste Water Plant Effluents. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 95(4), 530-535. 2015 Urbaniak M., Kiedrzyńska E.
 
Long-Term Patterns in the Population Dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and Cyanobacteria in a Shallow Reservoir: A Self-Organising Map (SOM) Approach. PLoS ONE. 2015 Wojtal-Frankiewicz A., Kruk A., Frankiewicz P., Oleksińska Z., Izydorczyk K.


  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron